Planera innan – kolla utrustning

• Ladda ner en GPS-fil över leden på din mobil för navigering, eller ta med en karta när du är på okänd mark.

• Cykla/vandra/spring/rid helst med en partner och lämna din plan med någon med förväntad tid när du/ni är tillbaka.

• Är mobilen laddad? Har du ett första hjälpen kit tillgängligt? Har du verktyg för att laga din cykel?

• För långa turer ta med vatten, något att äta och tänk också på att vädret kan slå om.

• Cyklister uppmanas att använda hjälm och handskar.

• Kolla att hjulen snurrar lätt, däcken är skadefria, inget skramlar, kedjan är smord, styret sitter fast ordentligt och att bromsarna fungerar som de ska.

Respektera landskapet

• Respektera marken och värna om de vilda djuren och landskapet du vistas i.

• Låt en singelled förbli en singelled genom att hålla dig på den.

• Ha som mål att inte lämna spår efter dig.

• Cykla inte på blöta leriga stigar för det bildar spår, lederna vidgar sig och det leder till en massa underhållsarbete.

• Cykla igenom vattenpölar, inte runt.

• Cykla eller gå över tekniska partier, inte runt dem.

• Låsta bromsar betyder mer resurser på underhåll.

• Det du tar med dig in i skogen ska du ta med dig ut, sopor och det som kan återvinnas sorteras på sopstationen.

Samsas om lederna

• De flesta av våra leder är
multileder.

• De som kommer nedför lämnar företräde till de som kommer uppför.

• Om du vill passera, sakta ner, plinga eller ge dig tillkänna med rösten och vänta tills de andra har kunnat flytta sig.

• Var extra försiktig runt hästar och fråga ryttaren hur ni bäst ska passera.

• Hundar ska vara under extra uppsikt 1 mars – 20 augusti, helst i koppel.

• Var försiktig när det är dålig sikt och blinda hörn. Se till att du kan höra det som händer runt omkring dig.

• När du stannar för att titta på en utsikt, vila eller för att ge företräde flytta dig av leden så den är framkomlig för andra.

Använd öppna, märkta leder

• Respektera skyltningen, en avstängd led är det av en anledning. Att bygga egna leder eller lägga till egna tekniska hinder kan ha negativ inverkan på vår tillgång till marken. Dåligt byggda hinder kan också allvarligt skada andra ledanvändare.

• Meddela gärna om du ser att det behöver göras en åtgärd på leden (t ex att ett träd har ramlat över leden), mejla oss på
[email protected].

Tack för ditt samarbete