Cykla Järvsö – Cykling för alla

Finns inte mycket som slår tid tillsammans med vänner eller familjen, att göra saker som man bankar i minnet och som får en att le när man tänker tillbaka. Vi på Cykla Järvsö vurmar lite extra för just MTB-cykling, speciellt cross country-cykling i våra skogar och är så glada att få dela detta med er! 

Vi har två områden för MTB / Cross country-cykling, Badtjärn och Skästraberget. 

Våra MTB / Cross country-leder är väl skyltade och enkla att följa.

Badtjärn

Järvsöbanden gröna lätt 2,8 km
BADTJÄRNS BLÅ MEDIUM 2,5 + 4,5 Km

skästraberget

HOKABACKS-LEDEN MEDIUM 3 KM
SKÄSTRABERGS-LEDEN SVÅR 11 KM

Är det första gången ni cyklar, eller cyklar med små barn så rekommenderar vi er att börja i Badtjärnsområdet – för både er och andras säkerhet läs ”Välj rätt led” och våra ”Guidelinjer”. 

Välj rätt led

Vi skriver om båda här för att göra det mer överskådligt.
Vi rekommenderar att man börjar 
med gröna leder och cyklar sig upp inom respektive disciplin.

Cross Country
Nybörjare med grundkondition och baskunskaper i cykling.
Passar: de flesta cyklar.

Grusvägar och breda stigar. I huvudsak flack terräng.

vs. Downhill
Nybörjare med grundkondition och lite vana av stigcykling.
Passar: Enduro- och Downhill-cyklar.

Lätt sluttande led med böljande svängar och smalare partier.

Cross Country
Stigar med vissa tekniska partier. Cyklister med grundkondition och med baskunskaper i led-/stigcykling.
Passar: Enklare XC-cykel.

Stigar med vissa tekniska partier och enkla hinder. Led med viss höjdskillnad.

Downhill
Cyklister med vana från XC-cykling och bra kondition som behärskar alla gröna leder.
Passar: Enduro- och Downhill-cykel.

Utförsled med vissa tekniska partier, rullbara hopp och tvära kurvor kan förekomma.

Cross Country
Duktiga XC-cyklister med bra kondition och bra kunskaper i led-/stigcykling. Passar: Bra XC-cykel.

Stigar med tekniska partier och utmanande hinder. Terräng med stor höjdskillnad.

Downhill
Duktiga cyklister med erfarenhet från downhill-cykling som behärskar alla blåa leder.
Passar: Downhill-cykel.

Branta smala leder med inslag av hopp, stenar och utmanande hinder. Ställer krav på fart och luftkontroll.

Cross Country
Avancerade XC-cyklister med väldigt bra kondition. Avancerad XC-cykel.

Stigar med mycket tekniska partier, hopp och drops som inte kan undvikas. Terräng med stor höjdskillnad.

vs. Downhill
Bara avancerade cyklister med mycket bra kunskaper i downhill-cykling. 
Passar: Downhill-cykel.

Leder med mycket svåra, stökiga partier. Stora hopp, dropp, gaps och stenkistor som inte går att undvika. Ställer extrema krav på hopp och luft teknik.

Ni cyklar på egen risk och hjälm är obligatoriskt i vårt MTB-område.

Vi rekommenderar att ni laddar ned 112 appen, om olyckan är framme så kommer hjälpen veta exakt position.

Läs våra guidelinjer också innan ni ger er ut, de är skrivna för att så många som möjligt ska ha så kul.