När du löser Trail pass hos oss gäller de för dessa områden: Skästraberget, Badtjärn och Teknikområdet. Tack för att du löser Trail pass och är med och ser till att det fina samarbetet vi har med våra markägare runt om i Järvsö kan fortgå och att vi får fortsätta utveckla och underhålla våra leder på deras mark. Det förekommer stickkontroller på lederna, men vi tror och hoppas att alla som cyklar på lederna gör rätt för sig så att vi kan fortsätta att få vistas på lederna en lång tid framöver.